IČO: 52909085
DIČ: 1121707565
Radoslav Drdák ml.
Bitarová 171
01004 Žilina
Číslo účtu: SK12 1111 0000 0013 5648 6018
0949801828